Profil

Kontakt mig endelig til en uforpligtende samtale. Jeg vil glæde mig til at høre om jeres ønsker.

 

De bedste hilsner,

Marianne Danling

Jeg, Marianne Danling, boende i Berlin på 21. år, er indehaver af firmaet people+people. Jeg arbejder med interkulturel kommunikation og kulturforståelse både som konsulent i globale virksomheder og som foredragsholder.

Mine værktøjer til den effektive kommunikation

Vores egne kulturelle ”spilleregler” gælder ofte ikke i andre kulturer – ikke engang i firmaets forskellige afdelinger. Succes i forhandling og samarbejde kræver derfor en forståelse for de kulturelle forskelle.  

Måden, jeg formidler på

Det kan være enkeltpersonstræning, gruppeforedrag eller workshops af forskellig varighed. Min undervisning er opbygget med teoretiske blokke afbrudt af mindre gruppeopgaver eller længerevarende simulationsspil, så teorien gøres praksisnær.

Målet

Målet er at gøre deltagerne opmærksomme overfor andres måder at tænke og reagere på, så destruktive fordomme- og stereotypdannelser undgås og kommunikationen bliver bevidst.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page